EJN’nin Türkiye için tasarısı, medya ortaklarının lokal ağlarını güçlendirmek, eğitmek ve farkındalığı arttırmak suretiyle gazeteciliği ve medyayı güçlendirecek düşük profilli bir eylem stratejisini kapsamaktadır.

Ortaklıklar: EJN’nin hâlihazırda ilk çalışma programına dahil olan ve dahil olmayı taahhüt eden Türkiye’deki iştirakleri şunlardır: Türk Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türk Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Birimi, Özgür Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, P24, Teyit.Org ve Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)/Orta Doğu Üniversitesi , Başkent Üniversitesi (Ankara) gazetecilik bölümü profesörleri ve medya çalışmaları bölümleri.

Program Takvimi:

Şubat 2018: İstanbul ve Ankara’daki Türk ortaklarla istişare toplantıları (Tamamlandı)

Mayıs 2018: Türk heyeti için Norveç ve İngiltere’de ortaklarla ön hazırlık toplantıları (Tamamlandı)

Haziran 2018: Türkiye’ye atanan misyon: program lansman organizasyonunu tamamlamak

Eylül 2018: Etik Gazetecilik için Türkiye Koalisyonu Lansman toplantısı ve ayrıntılı çalışma programının kabulü.

Eylül 2018- Haziran 2019:

Faaliyet Programı

EJN ortaklığında çalışmalar yürütecek Etik Gazetecilik Türkiye Koalisyonu aşağıdaki etkinlikleri düzenleyecek ve denetleyecektir. Yerel düzeyde profesyonelliği ve işbirliğini arttırmak üzere bölgesel merkezlerde de faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Etik ve veri gazeteciliği ile ilgili iki eğitim programı: teknik haber toplama yöntemlerini anlamak ve muhabirler ve editörlere yönelik araç ve kılavuzlar geliştirmek.

Araştırmacı gazetecilik ile ilgili pilot eğitim programı: veri madenciliği, kaynakların korunması, gazetecilik ve bilgi güvenliği konularında beceri eğitimleri.

Etik Medya Denetimleri: Editoryal standartların takip edilmesini sağlayan şeffaflık ve kurum içi sistemlerinin teşvik edilmesini, hedef kitleyle olan bağların geliştirilmesini ve gazetecilik açısından güvenilir markalar inşa edilmesini ele almak üzere büyük medya kurumlarının editörleri ve yöneticileri ile gerçekleştirilecek toplantılar.

Online bilgi ve veri bankası: İnsan hakları haberciliği, göç, nefret söylemi, şeffaflık ve etik yönetimi, cinsiyet haberciliği vb. konularda temel habercilik ve standartlarını kapsayan iyi yönetişim ve öz-denetime ilişkin ahlak kuralları, meslek kuralları ve yönetmelikleri hakkında Türk internet sitesinin hazırlanması ve faaliyete geçirilmesi.

Türk meslek ağının kurulması: işbirliğini güçlendirmek ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere yeni faaliyetler geliştirmek için bu süre zarfında yerel ortaklarla üç toplantı yapılacak:

  • Sivil Gazetecilik: sosyal ağların ve online bilgi kaynaklarının rolü dahil kamu iletişiminde etik ve sorumluluğa ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik medya, gazeteciler ve sivil toplum örgütleriyle yapılacak atölye çalışmaları;
  • Araştırmacı gazetecilik sponsorluğu için kaynak oluşturma: gazetecilik projelerinin belirlenmesi ve araştırma ve haber yapma için küçük ölçekli kaynak oluşturma. Yeni koalisyon, küçük ölçekli gazetecilik projelerinin uygulanabilirliğinin incelenmesi ve faaliyetlerin izlenmesi için bir çekirdek grup kuracak;
  • Editoryal faaliyetlerde gazetecilere ve medyaya yardımcı olacak arama araçları ve internet tabanlı sistemlerin oluşturulması;
  • Medyayı güçlendirme, farkındalığı artırma, gazetecilik/sivil işbirliğini güçlendirme ve mali raporlama, nefret söylemi ile mücadele, cinsiyet temelli gazetecilik ve insan hakları haberciliği dahil belirli konuları belirleme programlarının devamlılığı için yeni faaliyetler geliştirmek.

Uluslararası Destek: Bu program mevcut Fritt Ord Vakfı, UNESCO ve NMFA ortaklıkları tarafından doğrudan desteklenmektedir.

Programda yer alacak profesyonel destek ve uzmanları hâlihazırda belirlenmiştir: Norveç’ten Norveç Basın Cemiyeti, SKUP, Faktist ve Norveç Gazetecilik Enstitüsünden editörler, gazeteciler, medya patronları; İngiltere’den Guardian, Channel 4 ve İngiltere medya öz düzenleme kuruluşu IMPRESS’ten önemli gazeteciler

Bir cevap yazın