Medya için yeni bir başlangıç mı?

Posted on

Gezi Parkı protestolarının medyada ele alınışı, gazeteciliğin içinden yükselen bağımsız ve eleştirel sesler ile medyanın politika ve iş dünyasıyla ilişkilerine yönelik muhalefet Türkiye’deki gazeteciliğin üstündeki kabul edilemez seviyedeki politik etkiye dair kanıtlar sunuyor. Gazetecilikteki kökeni çok eski oto-sansür geleneği demokrasiyi ve Türkiye toplumundaki çok sesliliği güçlendirme çabalarını zayıflatan çarpıtılmış bir bilgi alanı yaratmış durumda. Oto-sansürü […]

Read More