Biz kimiz

Sözeri: Meslek gazetecilerin elinden gidiyor

Kolaylaştırıcılarımızdan Doç Dr. Ceren Sözeri, Evrensel gazetesine Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu'nu anlattı. “Etik gazeteciliği güçlendirmek için bir aradayız” diyerek Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu (TEGK) oluşturuldu. Öncelikle koalisyon nasıl bir ihtiyaç üzerinden kuruldu? Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu, basın özgürlüğü önündeki siyasal, yasal ve ekonomik baskıların arttığı, hapisteki gazetecilerin, ceza davalarının, soruşturmaların, ekonomik yaptırımların...

TEGK etik gazeteciliği güçlendirmek için çalışıyor

Profesyonel gazeteciler ve basın meslek örgütü temsilcileri olarak etik gazeteciliği desteklemek, oto-sansürle mücadele etmek ve hükümetlerin medyaya yönelik hasmane tutumunu değiştirmek için Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu’nu (TEGK) oluşturduk. İstanbul ve Ankara’daki yuvarlak masa toplantılarının ardından, 5 Eylül 2018’de kurulan TEKG; gazetecilerin ve medya destek gruplarının daha önce görülmemiş bir işbirliği....

Medya için yeni bir başlangıç zamanı

Gezi Parkı protestolarının medyada ele alınışı, gazeteciliğin içinden yükselen bağımsız ve eleştirel sesler ile medyanın politika ve iş dünyasıyla ilişkilerine yönelik muhalefet Türkiye'deki gazeteciliğin üstündeki kabul edilemez seviyedeki politik etkiye dair kanıtlar sunuyor. Gazetecilikteki kökeni çok eski oto-sansür geleneği demokrasiyi ve Türkiye toplumundaki çok sesliliği güçlendirme çabalarını zayıflatan çarpıtılmış bir...

Güven oluşturmak: Sürdürülebilir gazetecilik için manifesto

Medyaya güven ve tarafsız gazetecilik, demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Ancak, gazeteciliğe duyulan güven dezenformasyon ve siyasi propaganda karşısında oldukça değer kaybetmekte ve ciddi bir çoğulculuk krizi Avrupa'yı, Güneydoğu Avrupa Ülkelerini ve Türkiye'yi tehdit etmektedir. Fakat değişim yolda. Medya patronları ve gazeteci liderler yolsuzluk döngüsünü ve gazetecilik üzerindeki yersiz siyasi etkiyi kırmak...