Etik gazeteciliği güçlendirmek için bir aradayız

Profesyonel gazeteciler ve basın meslek örgütü temsilcileri olarak etik gazeteciliği desteklemek, oto-sansürle mücadele etmek ve hükümetlerin medyaya yönelik hasmane tutumunu değiştirmek için Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu’nu (TEGK) oluşturduk.

İstanbul ve Ankara’daki yuvarlak masa toplantılarının ardından, 5 Eylül 2018’de kurulan TEKG; gazetecilerin ve medya destek gruplarının daha önce görülmemiş bir işbirliği.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Uluslararası Basın Enstitüsü, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Hrant Dink Vakfı, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu ve Teyit.org gibi kurumların istişareleri ile kurulan TEGK; bağımsız gazeteciliği ihya etmek için uzun vadeli bir girişim olmayı hedefliyor.

Kolaylaştırıcılığını Gazeteciler Ceren Sözeri, Mustafa Kuleli ve Can Ertuna’nın yaptığı Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu’nun faaliyet programı şöyle:

  • Gazetecilik etiğiyle ilgili eğitimler düzenlenmesi
  • Editoryal standartlar, şeffaflık ve kurum içi yönetişimin teşvik edilmesini, hedef kitleyle olan bağların geliştirilmesini ve gazetecilik açısından güvenilir markalar inşâ edilmesini ele almak üzere büyük medya kurumlarının editör ve yöneticileri ile işbirlikleri geliştirmek
  • İnsan hakları haberciliği, mülteciler, nefret söylemi, LGBTI+ haberciliği, şeffaflık ve medyanın etik yönetimi vb. konularda temel meslekî standartları anlatan etikgazetecilik.org sitesinin içerik bakımından zenginleştirilmesi
  • Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu’nun genişletilmesi ve yeni paydaşların kazanılması